วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

กันเกราหนองญาติ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม

23 พ.ค.2556 กลุ่มกันเกราได้มีโอกาสต้อนรับ ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม (เสื้อสีครีม) ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย อ.จุพร สุทธิวิวัฒน์ ศึกษานิเทศสำนักงาน กศน. และคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่จาก กศน.อ.เมืองนครพนม มาเยี่ยมชม ติดตามและนิเทศงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มดอกกันเกรา ณ. ที่ทำการกลุ่มบ้านหนองญาติ ยินดีต้อนรับค่ะ

ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก หน้าที่ทำการกลุ่ม

วิทยากรอธิบายขั้นตอนการทำ
ถ่ายภาพร่วมกับสมาชิกกลุ่ม


หลากหลายรูปแบบของผลิตภัณฑ์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น