วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แนวทางในการพัฒนารูปแบบดอกกันเกรา

>>21 มิถุนายน 2556 ...ผศ.ดร.อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์ (อ.ดาว) สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและคณะอาจารย์จาก กศน.อำเภอเมืองนครพนม กำลังให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับการผลิตและแนวทางในการพัฒนารูปแบบดอกกั
นเกรา....

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น